شبیه‌سازی سناریومحور عملکرد خطوط سامانه اتوبوس‌های تندرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش آینده پژوهی، دانشگلاه علوم و فنون مازندران

چکیده

با توجه به آثار معضل ترافیک شهری بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان، سیاست‌گذاری برای کنترل ترافیک اهمیت فراوانی دارد.سامانه اتوبوس‌های تندرو یک سیستم حمل‌ونقل سریع با عملکرد بالا و انعطاف‌پذیر است.ازآن‌جاکه اجرای سیاست‌های ترافیکی نیازمند به‌صرف هزینه و زمان زیادی است، حصول اطمینان از کارکرد صحیح این سیاست‌ها قبل از اجرا بسیار ضروری است و شبیه‌سازی رایانه‌ای یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین راه‌ها جهت حصول اطمینان از کارکرد این سیاست‌ها است. این تحقیق با ایجاد یک مدل شبیه‌سازی میکروسکوپی ترافیک از خط 1 سامانه اتوبوس‌های تندروی تهران و اعتبارسنجی آن به پیاده‌سازی این طرح‌ها و ایده‌ها در قالب دو سناریوی مختلف بر روی این مدل پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر قابلیت اطمینان، استفاده از زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی باعث ایجاد بهبود نسبی در سیستماولویت‌دهی در تقاطع‌ها بر عملکرد خط 1 سامانه اتوبوس‌های تندرو تهران در طول خیابان‌های دماوند، انقلاب و آزادی می­شود.

کلیدواژه‌ها