دوره و شماره: دوره 1398، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 1-160 
2. بررسی تاثیر فرسودگی شغلی کارکنان بر رفتار ضد شهروندی سازمانی

صفحه 31-56

آمنه مالمیر؛ حمیده عباسی؛ اسحاق هنری؛ پرویز وفایی


5. ارزیابی اثربخشی اصلاحات انجام‌شده در نقاط حادثه‌خیز نسبت به میزان تصادفات

صفحه 115-132

رضا جوادیان؛ سید تیمور حسینی؛ محمدرضا حسن زاده؛ شعیب درویشی نیا


6. ضرورت طبقه‌بندی گواهینامه‌ی موتورسیکلت

صفحه 131-150

پوریا محمدیان یزدی؛ عبدالمجید قرنجیک؛ علی یاراحمدی؛ آرش نقافی