دوره و شماره: دوره 1392، شماره 31، زمستان 1392 
3. تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی

صفحه 35-56

اکبر وروائی؛ سید صادق رسولی؛ علی فتاحی


5. بررسی نقش کامیون‌ها در حوادث شدآمدی درون‌شهری

صفحه 73-98

منصور حاج حسینلو؛ ایرج احمدی دیزج؛ غلامرضا روشنی