دوره و شماره: دوره 1393، شماره 35، زمستان 1393 
1. اُلویت بندی کمان های شبکه حمل‌ونقل راه های شریانی برون‌شهری استان تهران

صفحه 1-14

امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ محمد یوسفی کیا؛ امین محمدی هزاوه


4. نقش خانواده در قانون‌گریزی از قوانین و مقررات ترافیکی

صفحه 57-80

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ شهریار بهزاد بصیرت


5. مکان یابی پارکینگ های شهر شیراز

صفحه 81-98

فاطمه خوبیاری؛ سید فرزین فائزی؛ حامد خانی سانیج


6. بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تصادفات خودروهای سنگین

صفحه 99-114

رقیه دیندار بوسجین؛ مجتبی ستوده گندشمین؛ صابر امینی خانه برق