دوره و شماره: دوره 1397، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 1-208 
6. برنامه‌ریزی راهبردی حمل‌ونقل پایدار در مراکز شهری

صفحه 125-172

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ احمد حاتمی


7. بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب

صفحه 173-193

مهدی فریدی؛ مهدی مقیمی؛ پرویز وفایی پویا؛ یدالله علیزاده