درباره نشریه

درباره نشریه

این نشریه به صورت فصلی انتشار می یابد. مقالات پژوهشی، ترویجی و کاربردی حول محور ترافیک و حمل و نقل پذیرفته می شود. جهت چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی شود. 

اهداف:
1- ارتقای سطح علمی - تخصصی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی؛
2- اطلاع رسانی، نشر و گسترش دانش تخصصی راهور بین کلیه نیروهای راهور درون سازمانی و سازمان‌های مرتبط؛

3- انتشار مقالات علمی – ترویجی اساتید، هیئت علمی، صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل.

 

محورهای کلی:
1- فرهنگی (فرهنگ ترافیک، آموزش، بررسی و نقد طرح های اجرائی ترافیکی)
2- حقوقی (مسائل حقوقی، مدنی و قضایی ترافیکی، تصادفات، تخلفات)
3- اقتصادی (اقتصاد در ترافیک، صرفه جوئی ترافیکی، نقش تصادفات در اقتصاد)
4- جامعه شناسی (جامعه شناسی ترافیکی، آموزش)
5- روان شناسی (عوامل روان شناختی و روانشناسی ترافیکی، بحث روانشناسی تصادفات، بحران روانی ناشی از ترافیک)
6- فناوری (ایمنی در ترافیک، بررسی تجهیزات پیشرفته ترافیک، بررسی نرم افزاری و سخت افزاری ترافیک، وسائط حمل و نقل عمومی، مدیریت سرعت)
7- محیط زیست (محیط زیست در ترافیک، بحران زیست محیطی در ارتباط با ترافیک)

  

با توجه به نمایه سازی مقالات نشریه در سامانه یکپارچه سازی نشریات ناجا و ISC و مگیران و امکان دانلود مقالات و دسترسی آسان، اشتراک نسخه چاپی وجود ندارد.