اهداف و چشم انداز

اهداف:
1- ارتقای سطح علمی - تخصصی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی؛
2- اطلاع رسانی، نشر و گسترش دانش تخصصی راهور بین کلیه نیروهای راهور درون سازمانی و سازمان‌های مرتبط؛

3- انتشار مقالات علمی ترویجی اساتید، هیئت علمی، صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل.