تماس با ما

تماس با نشریه

نشانی دبیرخانه: تهران- انتهای بزرگراه شهید همت غرب - دانشگاه علوم انتظامی امین
دانشکده  علوم و فنون راهنمایی و رانندگی-  معاونت پژوهش-  اداره نشریه
 نشانی فروشگاه: تهران –  خیابان انقلاب –  نرسیده به خیابان فلسطین –  پلاک 172
 تلفن: 48931634- 48931636
 دورنگار: 48931636

پست الکترونیکی: purahvar@police.ir


CAPTCHA Image