داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
javad Einipour روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
mohammad naderpour دانشگاه علوم انتظامی امین
محسن ابوطالبی اصفهانی دانشگاه اصفهان
محمدرضا احدی پژوهشکده حمل و نقل وزارت مسکن، راه و ترابری
حسین یاراحمدی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
حسن ایزدی بخش شهرسازی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز ، ایران، شیراز
ابراهیم اسدیان دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا الیاسی دانشگاه ملایر
محمدرضا امیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
صابر ‌امینی خانه‌برق دانشگاه سمنان
امیرحسین باغستانی دانشگاه تربیت مدرس
رضا بیرانوند دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا پارسای عضو هیئت علمی
محمدرضا پورغلامی سروندانی دانشگاه علوم انتظامی امین
اسفندیار تباشیر دانشگاه امین
سید تیمور حسینی دانشگاه علوم انتظامی امین
جواد تن زاده دانشگاه آراد واحد علوم و تحقیقات تهران
علی توکلی کاشانی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا جوادیان دانشگاه علوم انتظامی امین
میقات حبیبیان دانشگاه امیر کبیر
اصحاب حبیب زاده دانشگاه علوم انتظامی امین
شهاب حسن‌پور دانشگاه آیت الله بروجردی
محمدرضا حسن زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا دارابی پژوهشگاه ناجا
لیلا ذوقی استاددانشگاه امین
نادر رحمانی دانشگاه علوم انتظامی امین
داریوش رحمتی مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
امیر عباس رصافی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
محسن رضایی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسن‌رضا رفیعی مدیریت شهری دانشگاه علوم انتظامی امین
مجتبی رفیعیان گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سعید رمضان زاده دانشگاه علوم انتظامی امین
فرامرز زراعت پیما عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
سیدمحمد سادات حسینی دانشگاه علوم انتظامی امین
احمد سوری دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامعلی شفابخش دانشگاه سمنان
رضا شهنی دزفولیان حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمدصادق صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
وحید صمدپور خلیفه محله دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی امین
بختیار عباسلو دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا عبدالرحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
حمیدرضا عزیزی مدرس دانشگاه
مهدی فاطمی عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
ایمان فرزین دانشجوی دکتری مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید فرزین فائزی حمل و نقل دانشگاه پیام نور
محمد قبادی دانشگاه آزاد تهران جنوب
حسین قهرمانی دانشگاه علم‌وصنعت
روح الله کریمی دانشگاه علوم انتظامی امین
سیدسعید کشفی دانشگاه علوم انتظامی امین
علیرضا ماهپور دانشگاه شهید بهشتی
سید مجتبی آبرودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حامد محمدی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مهدی محمدی دانشگاه سمنان
امیررضا ممدوحی دانشگاه تربیت مدرس
جواد منظمی تبار دانشگاه علوم انتظامی گروه اجتماعی
محمد مهدی خبیری دانشگاه یزد-دانشکده مهندسی عمران
محمدرضا مهماندار استادیار اپیدمیولوژی سوانح ترافیکی دانشگاه علوم انتظامی امین
زهرا نصراللهی دانشگاه یزد